Kućna pohrana i organizacija

  • Kućna pohrana i organizacija D2

    Kućna pohrana i organizacija D2

    Stalak za začine, zaštitna ograda, sprječava pad i razbijanje boce, visok indeks sigurnosti, začini neće skliznuti.Držač alata za zaštitu od isključivanja zvuka, sprječava oštećenje trenjem, smetnje i oštru buku, neće oštetiti nož.